V I E T L I F E
Thông tin về bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare

Nâng cao chất lượng cuộc sống, khám và chữa bệnh toàn cầu với bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Bảo hiểm Liberty. Khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm sức khỏe theo tiêu chuẩn Mỹ với các quyền lợi cao cấp, thủ tục đơn giản, bồi thường nhanh chóng.

bảo hiểm toàn cầu Phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Dịch vụ chi trả viện phí tại nước ngoài của bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty cung cấp quyền lợi khám và chữa bệnh ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

bệnh viện Không giới hạn chi phí nằm viện

Chi trả tất cả chi phí nằm viện bao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế, v.v.

chi phí y tế Chi trả toàn bộ chi phí y tế khác

Chi trả toàn bộ các chi phí khác bao gồm điều trị bệnh ung thư, dịch vụ xe cấp cứu, cây ghép bộ phận cơ thể và dịch vụ y tá chăm sóc tại nhà.

đồng hồ Không thời gian chờ với bệnh đặc biệt

Không áp dụng hạn chế về thời gian chờ đối với các bệnh đặc biệt.

ống nghe bác sỹ Linh hoạt các lựa chọn, quyền lợi

Lựa chọn linh hoạt với quyền lợi nội trú, ngoại trú, nha khoa và khám sức khỏe định kỳ, chích ngừa (bao gồm trong quyền lợi ngoại trú).

24/7 hotline Dịch vụ khách hàng 24/7

Với Đường dây nóng miễn cước 24/7 tại Việt Nam 1800 599 998 - Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Liberty sẽ hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng ngay lập tức.

Some Question

Câu hỏi thường gặp

Phí bảo hiểm phải đóng 1 lần , không được chia nhỏ

Đăng ký tư vấn bảo hiểm