V I E T L I F E
Thông tin về bảo hiểm

Bảo hiểm Sức khỏe Gia Đình Liberty

Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm, Không giới hạn số ngày nằm viện, Quyền lợi thai sản áp dụng cho cá nhân và gia đình.

Quyền lợi bảo hiểm đến 1.5 tỷ đồng Quyền lợi bảo hiểm đến 1.5 tỷ đồng

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm phòng, nha khoa Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm phòng, nha khoa

Dịch vụ khách hàng sẵn sàng hỗ trợ 24/7 Dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ 24/7

Chi trả toàn bộ cho chi phí điều trị trong ngày Chi trả toàn bộ cho chi phí điều trị trong ngày

Thanh toán chi phí trước và sau sinh với quyền lợi thai sản Thanh toán chi phí trước và sau sinh với quyền lợi thai sản

Bảo lãnh viện phí tại +120 bệnh viện trên toàn quốc Bảo lãnh viện phí tại +120 bệnh viện trên toàn quốc

Some Question

Câu hỏi thường gặp

Có. FamilyCare chi trả tất cả các chi phí điều trị y tế liên quan đến bệnh Covid-19 (SARS-CoV-2), không chi trả các chi phí khác như chi phí cách ly, nơi ở – ăn uống – dịch vụ liên quan đến việc cách ly/phong tỏa.

– Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện/phòng khám do Liberty bảo lãnh: Khách hàng không phải chờ đợi bồi thường, Liberty sẽ chi trả trực tiếp cho bệnh viện/phòng khám.
– Trường hợp Khách hàng thanh toán trước cho bệnh viện/phòng khám: Liberty bồi thường trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm