V I E T L I F E
Thông tin về bảo hiểm

Bảo Việt Tâm Bình là chương trình bảo hiểm phù hợp cho các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hướng tới sự an tâm trong cuộc sống, với các giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm mở rộng hấp dẫn và chi phí bảo hiểm hợp lý.

Hãy lựa chọn Bảo Việt Tâm Bình và đồng hành cùng Bảo hiểm Bảo Việt – Nhà Bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam để an nhiên tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Điểm nổi bật của sản phẩm:

-Thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp).

-Bảo vệ toàn diện nhiều rủi ro khác nhau: ốm bệnh, thai sản, tai nạn, tử vong và bảo hiểm cho cả bệnh UNG THƯ.

-Phí bảo hiểm hấp dẫn và nhiều ưu đãi cho khách hàng tham gia mới và khách hàng tái tục.

-Trẻ em tham gia bảo hiểm không bị tăng phí, từ 9 tuổi có thể tham gia độc lập.

-Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm với 5 chương trình từ cơ bản đến cao cấp với tổng mức trách nhiệm tối đa lên tới 440.000.000 VNĐ.

-Bảo hiểm sinh con và biến chứng thai sản được tích hợp trong quyền lợi nội trú.

-Bảo hiểm nha khoa và biến chứng thai sản được tích hợp trong quyền lợi ngoại trú.

-Hỗ trợ giáo dục cho con cái trong trường hợp Người được bảo hiểm là bố/mẹ tử vong.

-Tự do lựa chọn cơ sở y tế để thăm khám và chữa bệnh.

-Bồi thường chuyên nghiệp, chính xác trong vòng 7 ngày làm việc (theo quy định của Bảo hiểm Bảo Việt).

Some Question

Câu hỏi thường gặp

Có. Điều trị /tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn/trợ cấp/biến chứng/hậu quả do Ung thư được bảo hiểm sau 730 ngày chờ.

Việc thay đổi chương trình tham gia chỉ được cho phép thực hiện khi tái tục hợp đồng. Còn trong năm bảo hiểm của hợp đồng, mức tham gia bảo hiểm phải được giữ nguyên. Trong trường hợp có tăng mức tham gia bảo hiểm khi tái tục hợp đồng thì phần trách nhiệm vượt quá vẫn áp dụng thời gian chờ, NĐBH chỉ được hưởng quyền lợi theo Mức trách nhiệm cũ mà không áp dụng thời gian chờ.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm