V I E T L I F E
Thông tin về bảo hiểm

Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhóm và gia đình. Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, nằm viện, điều trị trong ngày. Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm. Mức phí hợp lý theo nhu cầu khách hàng.

Số tiền bồi thường lên đến 1 tỷ đồng Số tiền bồi thường lên đến 1 tỷ đồng

Chi trả toàn bộ chi phí nằm viện, phẫu thuật Chi trả toàn bộ chi phí nằm viện, phẫu thuật

Quy trình bồi thường nhanh chóng, minh bạch Quy trình bồi thường nhanh chóng, minh bạch

Tiền phòng và ăn uống theo ngày lên đến 4 triệu VNĐ Tiền phòng và ăn uống theo ngày lên đến 4 triệu VNĐ

Không có thời gian chờ cho bệnh đặc biệt Không có thời gian chờ cho bệnh đặc biệt

Hotline Liberty 1900 599 998 hỗ trợ miễn phí 24/7 Hotline Liberty 1900 599 998 hỗ trợ miễn phí 24/7

Some Question

Câu hỏi thường gặp

Không. Đối với BHSK MediCare, khám sức khỏe định kỳ hàng tháng và điều trị phòng ngừa (bao gồm tiêm vắc-xin hoặc tiêm chủng, thuốc và xét nghiệm mang tính chất ngăn ngừa) không được chi trả.

Không được. Trong 1 hợp đồng bảo hiểm thì mọi người đều phải chung chương trình bảo hiểm. Nghĩa là cả Bố, Mẹ và Bé đều phải tham gia bảo hiểm ngoại trú.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm