TRANG WEB >> BẢO HIỂM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN >> BẢO HIỂM VIET LIFE.COM
Chương trình & Hãng bảo hiểm:*
Chọn quyền lợi bảo hiểm
Người đứng tên chủ hợp đồng
Họ và tên*
Nghề nghiệp*
Số CMDN*
Ngày sinh*
Giới tính
Nam Nữ
Thêm thành viên tham gia
Họ và tên
Nghề nghiệp
Số CMDN
Ngày sinh
Giới tính
Nam Nữ
Danh sách người phụ thuộc
STT Họ tên CMND Giới tính Ngày sinh Nghề nghiệp
Copyright 2009-2013 - BaohiemVietLife.com - All Right Reserved
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIETLIFE
TRANG WEB >> BẢO HIỂM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN >>BẢO HIỂM VIETLIFE.COM
BẢN CHÀO GIÁ BẢO HIỂM SỨC KHỎE
Baohiemvietlife.com xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ bảo hiểm và xin gửi quý khách bản chào chương trình bảo hiểm sức khỏe như sau
Chương trình & Hãng bảo hiểm:
Tóm tắt quyền lợi và phí bảo hiểm:
Nguyen Van Hai
173071591
18 tuổi
10/01/1977
Nam
Lập trình
Phí BH Nội trú 1: 120 vnd
Phí BH Nội trú 1: 120 vnd
Phí BH Nội trú 1: 120 vnd
Phí BH Nội trú 1: 120 vnd
Phí BH Nội trú 1: 120 vnd
Tổng
1120
Tổng tiền :
Chiết khấu :
Thành tiền :
Thông tin người yêu cầu bảo hiểm:
Họ và tên*
Địa chỉ*
Email*
Điện thoại*
 
Copyright 2009-2013 - BaohiemVietLife.com - All Right Reserved
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIETLIFE