Giới thiệu chung

Công ty Dịch Vụ VietLife  là một trong những Công ty thương mại và bảo hiểm tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam. Khởi đầu từ một Công ty siêu nhỏ chuyên buôn bán thương mại điện tử từ tháng 4/2009, VietLife lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực trung gian Bảo hiểm (2010), Nhập khẩu phân phối (2011). Năm 2014, VietLife mở rộng mô hình Công ty chi nhánh và hệ thống kênh phân phối thương mại truyền thống. Tính đến 10/2016 VietLife có 500 đại lý đối tác phân phối sản phẩm Spectra trên 50 Tỉnh thành phố và hàng chục ngìn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Bảo hiểm. 

Sơ đồ mô hình hoạt động Công ty Dịch Vụ VietLife:

--------------------------------------------------->
0.36551 sec| 549.023 kb